Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

You Hold My World

Israel Houghton: You Hold My World
 
Take my heart/ Lord will you take my heart/ as I surrender to Your will
I confess You are my righteousness/ And until You move me I'll be still
And know that You are God.  

You hold my world in Your hands/ You hold my world in Your hands and
I am amazed at Your love/ I am amazed that You love me
You hold my world in Your hands/ You hold my world in Your hands and
I'm not afraid my world is safe/ in Your Hands Oh/ In Your hands

Take my life/ Lord will You take my life/ You are the reason that I live
I believe You have forgiven me/And by Your grace I will forgive
And know that You are God/ And know that You are God 

You won't let go of me/ You won't let go of me/ You won't let go of me/ You won't let go Never let go
You will take care of me/ You will take care of me/ You will take care of me/ You will take care Always take care
You hold my world in Your hands/ You hold my world/ And you won't let go//
 
http://www.youtube.com/watch?v=mhTLb8VGQnk

Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

God is at work behind the scenes!

Στον καιρό της ευτυχίας να χαίρεσαι,
και στον καιρό της δυστυχίας να σκέφτεσαι:
ο Θεός στέλνει και την ευτυχία και τη δυστυχία,
και κανένας δεν γνωρίζει τι πρόκειται να του συμβεί μετά.

Εκκλησιαστής 7:14